Fakta

Fakta om Paramananda Mission skole og barnehjem

På skolen går det ca 300 gutter i grunn- og videregående klasser ved skolen. I tillegg går jenter fra de nærliggende landsbyene på skolen, men disse bor hjemme. Det er dette barnehjemmet og skolen vi sender pengene til. Paramananda Mission driver også en skole for piker et annet sted i nærheten. Skolene er tilknyttet myndighetenes skolesystem.

Guttene er i stor grad foreldreløse barn som kommer fra de fattigste lag av befolkningen. Mange blir bokstavelig talt plukket opp fra gatene. Her får de kjærlighet, omsorg, beskyttelse, mat og utdanning.

Barna bor og går på skole på Paramananda Mission. Ordet «mission» betyr ikke misjonsstasjon. Den rette betydningen finner vi i ordboka: ærend, verv, kall, oppgave. For Swami Paramananda handler det om alt dette. Alle i prosjektet arbeider gratis: Lærere og fagpersonell på skolen, så vel som husholdningspersonell, gartner og bønder. Paramananda Mission ligger landlig til i et grønt område, fjernt fra bylarm og industriell forurensning.

Utgiftene ved Paramananda Mission dekkes av gaver fra enkeltpersoner i India, og utenlandske venner. SPM er den første foreningen som ønsker å bidra til innsamling ved hjelp av faddere.

Vi som står bak vil gjøre alt så rimelig som mulig for å unngå penger til administrasjon. Derfor har vi laget disse web-sidene som kan spare kostnader ved rekruttering og til medlemsinformasjon. Vi har også, etter ønske fra Swami Paramananda, valgt kollektivt og ikke individuelt fadderskap, da individuelt fadderskap ville medføre høyere kostnader, mer administrasjon og en mulighet for urettferdighet blant barna.

Med vennlig hilsen

Hanne M. Giæver og Harald Harnang

Vi som står bak dette prosjektet og spør om også du vil bidra er et ganske vanlig norsk par som var så heldige å bli kjent med Swami Paramananda gjennom hans mange besøk i Norge.
Hanne er tannhelsesjef i nordre Nordland. Harald arbeider med informasjon i Brønnøysundregistrene.
Hvis du leser artikkelen om Swami Paramananda får du et godt inntrykk av et stort, romslig og vidsynt menneske hevet over sneversynte religiøse barrierer. SPM handler da heller ikke om religion, men om medmenneskelighet. Bildet av oss og Swami Paramananda ble tatt i 1994.

Reklamer