Nyheter

  • Vi får med visse mellomrom små og store drypp av informasjon fra Paramananda Mission, men ofte ikke nok til å lage Nyheter av. Det er gjerne i forbindelse med besøk at vi kan fortelle mer. Du får ha oss tilgitt at vi tøyer «nyhets-begrepet» og at en del nyheter kan være gått ut på dato.

 

Desemberhilsen fra PM

(15. desember 2015): Vi har i desember 2015 fått hyggelig julehilsen fra leder for Paramananda Mission, Swami Parameswarananda (bilde under sammen med noen av elevene ved skolen).

Han skriver blant annet følgende:20120302_Para2_0805

En av de viktigste oppgavene til Paramananda Mission er å hjelpe de 400 foreldreløse guttene som bor og går på skole her, og de over 850 andre barna og ungdommene som kommer fra nabolaget og går i klasser ved Paramananda Mission School.

I tillegg til grunnleggende skolegang tilbyr vi også opplæring innen flere yrkesretninger, alt fra helse og landbruk til IT og data. (Du kan lese mer om dette på sentrets nettsted.)

I tillegg utfører vi gratis helsetjenester. I snitt har vi daglig ca. 250 pasienter, det meste som dagbehandling. Sykehusdelen har 25 senger. Helsesenteret foretar også øyeoperasjoner. Medisinen er gratis. Vi bruker også yoga og naturopathy.

Samlet er Paramananda Mission et enestående gratis eller i all hovedsak gratis servicetilbud til elever, studenter og til lokalsamfunnet i en radius av ca. 30 miles, eller om lag 50 kilometer.

Til sist ønsker Swami Parameswarananda alle som bidrar og støtter Parmananda Mission og skolen en fin høytid.

 

Barnas dag
(13.desember 2014). Nylig mottok vi et antall bilder fra Paramananda Mission tatt på Barnas Dag som ble arrangert 14. november. Det virker å være en klassisk indisk «øvelse» for barn, kalt «sit and draw competition», der man altså sitter på indisk vis og lager tegninger. I tillegg ble det arrangert oppvisning og konkurranse i Yoga.  Se bilder.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Tusen takk
(1. desember 2013) Etter å ha overført penger til Paramananda Mission midt i november har vi fått denne tilbakemeldingen: 20120302_Para2_0805

Alle gode ønsker til alle som har gitt penger til Paramananda Mission. Det er med stor ydmykhet vi tar imot gaven, og takker for den store givergleden folk i Norge har. Vi ber om at dere skal beholde denne innstillingen, og at det skal være godt for både dere og familiene i fremtiden. Pengene vi har fått skal brukes til senger og madrasser til barnehjemmet, bord til klasserommene og maling av alle bygningene. Stor hilsen til alle gode venner og givere i Norge.
Trishan Maharaj

Bildet viser Trishan og noen av guttene som bor i PM.

================================================

120.000 kr ganger 10
(Oktober 2013) Støtteforeningen i Norge har hittil i år samlet inn ca. 120.000 kroner. Pengene blir i sin helhet overført fra vår norske bank til bank i India, og der brukt til beste for guttene spesielt og skolen generelt. Paramananda Mission får altså 100 % av de innsamlede midlene.
Disse pengene betyr svært mye for Paramananda Mission. Det er en stor sum – isolert sett. Men når vi vet at man i India får gjort om lag 10 ganger så mye for pengene som man ville i fått Norge, så forstår man den egentlige verdien. Tusen takk til alle bidrag fra medlemmer og enkeltstående givere.

===============================================================

Stadig flere gutter
(Oktober 2013) Det blir stadig flere gutter på PM barnehjem og skole. Målet for 2013 er 400 gutter. På noe lengre sikt er målet 700 gutter.  Dette forteller daglig leder for Paramananda Mission, Swami Parameswarananda, som i juli i år var flere uker på besøk i Norge.
Måltallet om 700 gutter kommer fra stifteren av PM, Swami Paramananda, og er noe man har styrt etter lenge. Men det har samtidig vært et prinsipp om å ha «tæring etter næring». Når man driver en virksomhet som i svært stor grad baserer seg på bidrag fra ulike givere, så gjelder det å bygge stein på stein.

Tur til Os i Østerdalen v/Røros. høst 2013. Besøk Kari Ada. Familie.

Bildetekst: Swami Parameswarananda

20120302_Para2_0541

Det er mange tiltak på den nære ønskelista. En viktig sak er å få flere voksne hjelpere til de om lag 350 guttene som i dag bor og går på skole ved PM. Et annet tiltak er å skaffe senger og skolepulter til de minste guttene.

De eldste har alle skrivebord, og da snakker vi ikke om slike vi har i Norge, men lave bord siden alle sitter på tepper på gulvene.
20120302_Para2_0512Det arbeides også med å utvide tilbudet av yrkesfaglig utdanning.  PM har i dag en solid datalab, men ønsker å utvide både den og tilbudet. Også landbruksutdanning vil være viktig for mange av guttene. Også å få en utdanning som snekker og møbelsnekker anses som viktig.

I tillegg til de 350 guttene som bor på PM, er skoledelen også åpen for mange jenter fra de omkringliggende landsbyene. For noen av disse planlegges videregående utdanning innen helsefag, som sykepleie og akupunktur.
Ellers forteller T at man for tiden har 60 melkekyr, som forsyner guttene med melk. Ganske nylig åpnet man også et eldrehjem med plass til 30 personer som bor i egenhusholdning.

==============================================================

Bursdag og konkurranser
(30. desember 2012)december 2012 208
25. desember hvert år feires fødselsdagen til grunnleggeren av Paramananda Mission. Da er det tilnærmet ubeskrivelig mange mennesker i Ashramen. På grunn av ekstremt dårlig vær i år var det noe færre besøkende, men likevel fullt program, fortelles det i en epost.
Blant annet ble den årlige sportskonkurransen blant guttene på skolen avviklet. Her var også andre konkurranser innen blant annet yoga, tegning, mm. Vinnerne fikk selvsagt premier. I tillegg ble det gitt priser til de elevene som hadde best karakterer ved avsluttende eksamener.
I tillegg ble Senior Citizen Centre innviet. Det er egne bygninger for eldre mennesker.

Bilder nedenfor her er tatt av Bjørn Pettersen den 25. desember 2012, og viser litt av folkelivet og blant annet også innvielsen av gamlehjemmet.

P1020719ww P1020728ww P1020821ww P1020858ww P1030107ww P1050228ww P1050232ww

=================================================================

Besøk på Paramananda Mission

I begynnelsen av mars 2012 var familien Giæver/Harnang på besøk hos Paramananda Mission i Banagram, ca. 1,5 timers kjøring nordvestover fra Kolkata. Besøket var en del av en rundreise i India.
En viktig del av India-turen var å besøke Paramananda Mission for å skrive en rapport til Adopsjonsforum. Her er et utdrag av denne rapporten.

Paramananda Mission i Banagram ligger ca. 1,5 times kjøring nordover fra millionbyen Kolkata. Her ute på landsbygda er en organisasjon som driver barnehjem og skole for foreldreløse gutter, tilbyr skolegang for jenter fra omkringliggende landsbyer og driver et helsesenter for omkringliggende befolkning.
Bildetekst: De minste elevene har ennå ikke pulter. Det er noe av dette Støtteforeningen for Paramananda Mission har som må å skaffe penger til i tiden fremover. Foto: HH/2012.

Arbeidet til Støtteforeningen for Paramananda Mission er rettet mot guttene på barnehjemmet, men arbeidet tilgodeser også de andre elevene, både gutter og jenter, for eksempel ved anskaffelse av pulter.

350 gutter bor på barnehjemmet og går på den tilhørende skolen. De aller fleste av disse er foreldreløse, og har dette som sitt hjem. Vi besøkte alle klassene, og fikk også møtt de ca. 150 elevene som bor hjemme og som kommer til skolen hver dag, deriblant ca. 100 jenter. Vi fikk ikke direkte samtale med ungene, de kan ikke godt nok engelsk til det. Men vi så at de var glade, de lekte, de gjorde sine daglige plikter som å vaske seg/dusje, vake klær, være ”dagens hjelper” i matsalen, vask av eget matfat. Det var god orden og struktur på fellestiden i matsal, sovesal og klasserom.
Bildetekst: Matsalen. Her er forbilledelig orden og disiplin. På indisk manér spiser man på gulvet og uten bruk av bestill. Foto: HH/2012.

Daglig leder var sammen med oss mesteparten av tiden, og var den som viste oss rundt på internatet, i skolen, i matsalen og på helsestasjonen som senteret også driver. Vi møtte også den ansvarlige for regnskap og rapporteringer, samt i tillegg rektor for skolen, noen som jobbet på barnehjemmet, alle lærerne og noen andre voksne. Begge de øverste ansvarlige ga uttrykk for at organisasjonen hadde vokst mye, og at de nå arbeidet med å få bedre rutiner og struktur særlig i forhold til besøkende utenfra.
Standarden antas å være over gjennomsnittet i India: rent drikkevann, dusj og toalett på alle gangene for guttene, ren og ryddig matsal med solide vegger og tak, ryddige sovesaler og klasserom, utelekeplasser, velorganisert helsesenter, bibliotek, IT-rom med PCer som elevene får bruke.
Bildetekst: Fra PC-labben. Foto: HH/2012.

Det som er finansiert av investeringer fra dette prosjektet er senger til de eldste guttene og skrivebord til de høyeste klassene. Pengene er brukt til innkjøp av materialer. De eldste guttene har laget tingene, som del av sin yrkesfaglige opplæring. Denne måten å tenke på brukes hele tiden: dobbel effekt av pengene. Både senger og skrivebord var veldig solid konstruert og laget, og var i daglig bruk. De var veldig takknemlige for det.

Fysiske forhold
Vedlikehold er som nevnt en utfordring i India. Klima er belastende, og gir mye støv og rust. Dette krever kontinuerlig vedlikehold. Det kan se ut som om dette ikke er en prioritert oppgave. Det gjelder også i noen grad her: nybygg er prioritert foran vedlikehold.
Nybygget (helsesenteret) er helt fantastisk pent til å være i India, mens de eldste bygningene etter vårt syn kunne trenge en runde med vask og hvitmaling, både innvendig og utvendig. Selve byggene er solide og stabile.
De minste sover to og to i samme seng. Det er 16 senger i hver sal. De største barna bor 4 på hvert rom. Og så er det varianter imellom disse.
Det var ca. 30 elever i hver klasse fra 5. til 10. klasse. I alle klassene var det også jenter, ca. 8 i gjennomsnitt/klasse.
Plassen er stor nok: klasserom, sovesaler, matsal og store uteområder. Stedet ligger på landet, så rismarker omgir eiendommen. Her er også 60 kyr for å gi melk til guttene. Ingen biler kjører forbi, så her er lite forurensing. Eiendommen ligger ved en stikkvei fra nærmeste landsby. Her er lys og luft i massevis. Døgnrytmen følger lyset: tidlig opp og tidlig i seng.

Bildetekst: To store kunstige innsjøer på området fungerer som spiskammers (utsatte fisker), som temperaturregulator og som badeplass for guttene. Foto: HH/2012.

Ernæring og helse
Ernæringen er bra: Det er tre varme måltider daglig og alle får spise til de er mette. I hovedsak dreier det seg om vegetarisk mat, men også fisk, kjøtt eller kylling av og til, og helst i spesielle anledninger. Drikkevannet har god kvalitet (brønnvann). Det er helsesenter på stedet, som del av samme organisasjon, så alle barna får gratis helsehjelp. Alle typer behandlere finnes, dette er også helt optimalt.
De har visse utfordringer med hudsykdommer og lus hos guttene. Ledelsen ønsker å skaffe mer kompetanse på hygiene for å redusere helseutfordringene ved å leve så mange så tett sammen. De arbeider også for å skaffe finansiering til flere voksne som skal drive renhold av fellesområdene.
Bildetekst: Daglig leder og noen av guttene fra internatet. Det er en avslappet og god tone. Foto: HH/2012.

Ca. 40 lærere og andre voksne er omsorgspersoner. De fleste lærere er der bare i skoletiden, mens noen lærere og alle barnehjemsarbeiderne bor på stedet. Det bor voksne i de samme bygningene som barna, for å sikre omsorg og trygghet. De voksne som bor på stedet er frivillige og yter sin åndelige service der. Ledelsen ønsker å skaffe flere omsorgspersoner, ca. 5-6 flere, men hvis de skal betales lønn blir kostnaden stor.

Er så forholdet mellom menneskene ved prosjektet, samarbeidsklimaet, omsorgsklimaet og forholdet mellom ledelse og ansatte og mellom barn og voksne godt ved Paramananda Mission Orphan Home?
Det er vanskelig å vite sikkert siden vi ikke snakker og forstår språket. Men vi har et klart inntrykk at det er god stemning. Da vi tok runden med lederen i alle klasserom, kjente han ungene, han snakket til dem på vanlig måte, og de svarte. Han kunne spøke med dem, og de flirte tilbake.
På tur tilbake til Kolkata møtte vi en lastebil med glade ungdommer som kom fra en offentlig avgangseksamen. Han stoppet bilen, og var svært interessert i å vite hvordan det hadde gått med ungdommene.
Vi så også at han la til rette for at flest mulig skulle få seg arbeid etter endt utdannelse.

Bildetekst: Paramananda Mission har egen bil. I tillegg har man en liten bil som bruker for opplæring til førerprøven. Foto: HH/2012.

Miljøvennlig
Det virker som om Paramananda Mission drives med lav energibruk. Avløpsvannet går i rør og tilslutt i elva, så i realiteten resirkulerer det. Maten til guttene kokes på ved, noe mat til besøkende kokes på gass. Det er kun én bil og én ambulanse som tilhører institusjonen. Det var ikke noe søppel å se, noe som er uvanlig i India. Dette kan nok delvis forklares med at det ikke er noe privat forbruk der, alle får sitt av fellesskapet, og det blir det mindre søppel av.

Barna har et godt liv ved Paramananda Mission. Alle frivillige og ansatte som er på dette stedet har viet sitt liv til å hjelpe andre, og de ser det som sin oppgave å gjøre det beste for disse ungene. Ingen enkeltindivider av de voksne får mer eller mindre personlig gevinst av det de gjør. Alle gjør sitt beste. De ansatte lærerne har nok mer ”en jobb” med litt dårligere lønn enn i byen.

Bildetekst: På rad og rekke, innmarsj til lunsj i matsalen. Foto: HH/2012.

Leksehjelp tilbys guttene hver morgen fra grytidlig til lunsj. Etter lunsj starter skolen (11.30). Leksehjelpa er for å hjelpe til slik foreldre ellers ville gjøre. De som er syke får mat brakt til rommet, de går til lege og får medisin – dette har vi sett selv. Voksne ser til at alle kommer seg til matsalen, at de vasker fat og hender og at de er på plass til skolen.
Vi har besøkt Paramananda Mission to ganger tidligere, i 1990 og 2000. Virksomheten drives stødig og utvider stadig. De driver på midler gjennom donasjoner i hovedsak fra India, men også fra Norge og USA. De får også noe statlig støtte for barnehjem og skolen. Alle ungene får bli der til de har nødvendig utdanning. Noen slutter etter 8. klasse, andre etter 10. og de flinke/motiverte etter 12. klasse. Yrkesfaglig utdanning tilbys innen mekaniske fag, kjøreopplæring, landmåling, landbruk/meieridrift, sying, IT-fag og trykkerifag. Elevene tar avsluttende nasjonale prøver som holdes ved offentlig skole.

Bildetekst: Man har flere ulike linjer for yrkesfaglige retninger, blant annet landmåling. Foto: HH/2012.

Vi har et godt inntrykk av institusjonen. De er også veldig åpne for kontakt med omverdenen, og har mye besøk fra Norge både for kortere og lengre tid. På store merkedager kan det være 50.000 besøkende på stedet. Da deltar guttene i arrangementene som innbefatter underholdning, leker og god mat.

Målet for Støtteforeningen for Paramananda Mission fremover blir å skaffe senger til de yngste guttene og skrivebord til de yngste elevene (gutter og jenter).

Fakta:
Prosjektets navn Støtteforeningen for Paramananda Missions barnehjem i Banagram
Sted Banagram, West Bengal, India.

Barnehjemmet og skolen har inntil 1. april 2012 også vært en del av bistandsarbeidet til Adopsjonsforum, med prosjektnavn IND 19. Indiske myndigheter har imidlertid på svært kort varsel ønsket å terminere bistandsarbeidet i forbindelse med adopsjon, slik at alle indiske hjelpeprosjekt i regi av Adopsjonsforum fra samme dato er strøket. Men arbeidet til Støtteforeningen for Paramananda Mission barnehjem fortsetter som før.

========================================================================

57.000 kroner i 2011

I 2011 kunne vi sende kr 52.193 kroner fra våre faste givere. I tillegg kom en enkelt-donasjon på kr 5.000. Dette kommer fra 20 faste givere! Det er imponerende. Totalt 57.000 kroner er mye i Norge. Det er ganske mye mer verd i India. Vi er utrolig takknemlige for dette, og vi vet at Paramananda Mission og guttene også er svært takknemlige.

Samtidig ser vi med litt enkel skole-matematikk at det gjennomsnittelige månedlige bidraget er på et nivå som nok en del flere burde kunne bidra med. Utfordringen er dermed å forsøke å få noen flere faste givere som kan bidra med en hundrelapp eller to i måneden.  Kjenner du noen som har lyst å bidra med noe til noen som trenger det (og der ikke mesteparten av pengene går til administrasjon og dyre reklamekampanjer), så må du gjerne tipse om Støtteforeningen for Paramananda Mission.

========================================================================

51.300 kroner
Regnskapet for 2010 viser at 51.300 kroner ble inn betalt av innbetalt av faddere i Norge. Hele beløpet overføres til Paramananda Mission.

Penger til bord og stoler i klasserommene
Våren 2010 fikk prosjektet 25.000 kroner fra «Bistand for barn», Adopsjonsforum, til bord og stoler i klasserommene. Fra før var det bord og stoler til klasserommene i 10. trinn.

Småskolen har fått et nytt bygg. Det er som en hestesko som er bygget i tilslutning til eksisterende skolebygg. Småskolen har lekeområde inni hesteskoen. Det er skjermet fra storskolen, og veldig trygt for de minste barna. De liker seg veldig godt der.

Intern rekruttering av lærere
De barnehjemsbarna som kom først begynner å bli store. Det er nå barn som er ferdig med 10. klasse og dermed ferdig med videregående skole og yrkesskole. De fikk spørsmål om hvor de ønsket å søke jobb. Noen av dem ønsket å jobbe på barnehjemmet! De vil være til stor nytte for de barna som går der nå. De små barna er ekstra glad i disse unge lærerne, for de vet jo selv hva som er viktig og hva som skaper trygghet.

Dette prosjektet retter seg mot barnehjemmet og skolen, men i tilknytning til dette er det også en velfungerende klinikk med lege, tannlege, operasjonssal for øyeoperasjoner, homeopatavdeling, hjertelege og akupunkturavdeling. Dette benyttes gratis av lokalbefolkningen i tillegg til barna på barnehjemmet og skolen.

==============================================================

Alt fungerer fint hos Parmananada Mission barnehjem og skole

(2009 november) Det er hovedkonklusjonen i en epost etter et besøk i Ashramen. Fra Støtteforeningen kan vi bare si Tusen Takk for den fantastiske hjelpen alle givere har bidratt med både som sporadiske bidragsytere men ikke minst som (tro)faste betalere, mange av dere gjennom en årrekke. Desto hyggeligere må det derfor være å registrere at pengene kommer frem, de blir brukt på en god måte til beste for barna. Dette er virkelig hjelp til selvhjelp.

Her følger en kort rapport etter et besøk i Ashramen i november 2009:

Alt er bra der. De bygger og det blir veldig praktisk og fint.

Småskole Småskolen har fått et nytt bygg. Det er som en hestesko som er bygget i tilslutning til eksisterende skolebygg. Småskolen har lekeområde inni hesteskoen. Det er skjermet fra storskolen, og veldig trygt for de minste barna. De liker seg veldig godt der.

Elever blir lærere De barnehjemsbarna som kom først begynner å bli store. Det er nu barn som er ferdig med 10. klasse og dermed ferdig med videregående skole og yrkesskole. De fikk spørsmål om hvor de ønsket å søke jobb. Noen av dem ønsket å jobbe på barnehjemmet! Det er veldig fint! De vil være til stor nytte for de barna som går der nu. De små barna er ekstra glad i disse unge lærerne, for de vet jo selv hva som er viktig og hva som skaper trygghet.   Snart ”vinter” Vinteren nærmer seg der nå i begynnelsen av november. Barna har begynt å kle på seg topplue, skjerf og ullgenser! Det er jo bare pluss 20 grader! Barna bruker å ha piknik hver 1. januar på jordene rett bak skolen. De gleder seg allerede til det! De lager stort bål, og lager maten til alle der! Det er uten tvil årets høydepunkt!

Betydelig klinikkvirksomhet Klinikken er nu ferdig med alle tre etasjene. Det er blitt en velfungerende klinikk. Her er det blant annet operasjoner for grå stær hver 14. dag. Kapasiteten er ca 25 – 30 øyeoperasjoner pr gang. I tilknytning til dette er det en øyeavdeling med tilpassing av briller. I klinikken er det også en homeopatavdeling, vanlig lege, tannlegeavdeling, hjertespesialist og akupunktur. Øvre etasje brukes til overnatting for pasienter. Alle disse ting fungerer veldig bra.   Det er eget postkontor med egen postsjef.

Yogaskole I Ashramen er det også en egen Yogaskole. To nordmenn har hatt daglig undervisning her over en lang periode, og disse holder nå på å ta sin diplom.

Offisiell rapport
Situasjonsrapport fra Paramananda Mission Her følger et utdrag fra en mer offisiell rapport fra Paramananda Mission, datert 26. oktober 2009.

Paramananda Mission, etablert av Guruji Swami Paramananda, fortsetter mot sine definerte mål. Utdanning og helsestell er hovedlinjene i vår sosiale velferdsakivitet, spesielt overfor de som økonomisk sett har falt ut, og uten omsyn til kaste, bakgrunn og religion. Paramananda Missions barnehjemsaktivitet går helt etter planene. For øyeblikket er det 300 foreldreløse som bor hos oss. Utvidelsen av herbergedelen er nesten ferdig. Flere elever vil bli bosatt i den nye delen (4000 sq. ft.) ved neste skolestart. Antall elever som ble tatt opp hos oss i 2009 er 81. I fjor var tallet 64, og året før 43 elever. Skolen er en del av det offentlig godkjente skolesystemet i India med tester og eksamener.

Helsesenteret yter hjelp til guttene og jentene, de som bor i Ashramen samt fattige landsbyboere fra distriktet. Andreetasjen i helsesenteret vil være i drift ganske snart. Bygging av en tredje etasje er i gang. Den siste utvidelsen av helsesenteret er en tannlegeavdeling. Her kommer tannleger fra Burdwan (nærmeste større by). I 2008 behandlet man 696 pasienter innen mikrokirurgi for øyelidelser. 21.500 personer fikk gratis medisinsk behandling, og 7000 fikk gratis homeopat-behandling.

Paramananda Mission skole og data-treningssenter har inngått en avtale med Helsedepartementet i Vest Bengalien. 52 elever er klare for å gå opp til eksamen. Godkjent eksamen vil gjøre disse i stand til å gå inn i så vel offentlige jobber som i det private. Man har også utdanning i en rekke disipliner, som dekker alt fra opplæring i bilkjøring frem til førerkort til jordbruksutdanning.

Paramananda Mission Yoga Institutt har hatt flere og ulike yoga-kurs.

Publikasjonen ”Chariaveti” som kommer ut fire ganger i året, er nå i et opplag på 24.000. Man har anskaffet en offset-trykkemaskin, og gir nå i tillegg ut bøker, blant annet om livet til grunnleggeren, Swami Paramananda. Biblioteket har fått mange nye bøker og en del nytt inventar, etter en donasjon fra det offentlige.

Swami Paramananda hadde også omtanke for de fattige eldre i samfunnet. I øyeblikket arbeides det med planlegging av et nytt prosjekt, Paramananda Mission gamlehjem”.

Rapporten er signert av Swami Parameswarananda, blant venner også kalt Trishan.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s